CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
FAUNA

Slavkovský les hostí v zachovalých biotopech řadu vzácných druhů živočichů. V tichých zákoutích se ještě vzácně objevují poslední exempláře z někdejší bohaté populace tetřeva hlušce, pravidelně zde hnízdí čáp černý, kulíšek obecný, jestřáb lesní a datel černý. Vzácně lze potkat vodouše kropenatého. Pověstná z trofejního hlediska je zdejší populace jelena evropského, rozšířil se zde i jelen sika. V posledních letech se objevil a snad již natrvalo osídlil zdejší lesy rys ostrovid.

Z ptáků stojí za zmínku pravidelný výskyt čápa černého, datla černého, jestřába lesního a krahujce lesního, velkou raritou je několikeré pozorování dudka chocholatého v hnízdní době. Mokřadní louky obývá chřástal polní, který je slyšitelný svým "kree-kreee". Časté skalní údolí jsou teritoriem výra velkého. Zimoviště netopýra velkého, netopýra ušatého a netopýra vodního i velmi vzácných druhů, například netopýra řasnatého, netopýra Brandtového a netopýra černého jsou v nepřístupných hroutících se štolách. V území dosud přežívá nepočetná populace tetřívka.

Z hmyzu zde lze nalézt takřka kompletní soubor druhů blatkových borů, návštěvníky zvláště zaujme žluťásek borůvkový (Colias palaeno) či vrchovištní druhy vážek a šídel. Na lokalitách v okolí Teplé se doposud v hojnější míře vyskytuje kriticky ohrožený hnědásek chrastavcový.

Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.