CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
POZEMKOVÝ SPOLEK SLAVKOVSKÉHO LESA
Garant: Ing. Jaromír Bartoš

Pozemkové spolky jsou v našem prostředí novou formou aktivní ochrany přírody ze strany neziskových občanských sdružení a jsou inspirovány zkušenostmi ze zahraničí, především z Velké Británie, kde již léta úspěšně fungují tzv. landtrusty.

Smyslem zakládání pozemkových spolků je chránit pozemky ve spolupráci s vlastníky. Získáním uživatelských práv, či koupí pozemku chránit pozemky trvale a přímo. Na těchto plochách, cenných z hlediska ochrany přírody, památek, či zachování rázu krajiny, pak hospodařit či pečovat způsobem blízkým přírodě.

ZO ČSOP Kladská se k této myšlence přihlásila, iniciovala vznik "Pozemkového spolku Císařského lesa" a stala se jedním s účastníků národního programu "Místo pro přírodu".

V loňském roce se nám podařilo získat právní vztah k NPP Upolínová louka pod Křížky, kterou máme pronajatou od Pozemkového fondu. V jednání jsou další vhodné pozemky v okolí Mnichova V návaznosti na výsledky mapování Natura 2000 probíhá dále hledání dalších vhodných pozemků pro tuto aktivitu.

Nové pozemky: NPP Křížky, plocha u Podhorní nádrže

Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.